Axudas básicas de emerxencia social 2017 - Gasto corrente