Clases preparatorias e inscrición á proba das competencias clave