Concurso de Escaparates de Nadal 2020

Categoría: Novas
Published: Luns, 16 Novembro 2020 14:42
Escrito por admin2
Visitas: 702

O obxecto da presente convocatoria é realizar un concurso de escaparates entre os comerciantes de Vila de Cruces coa finalidade de promocionar o comercio local.

Beneficiarios: Poderán participar neste concurso os comerciantes con establecementos ubicados no municipio de Vila de Cruces.

O importe dos premios será o seguinte:

O premio á orixinalidade será para o escaparate que conteña elementos que o fagan especialmente orixinal. Este premio poderá recaer en calquera dos catro escaparates premiados ou nun distinto.

Os comerciantes que desexen participar deberán presentar solicitude no rexistro do Concello, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra ata o 11 de decembro de 2020.

Xunto coa solicitude deberase presentar a seguinte documentación con carácter obrigatorio:

A convocatoria, os anexos e formularios estarán dispoñibles na páxina web do concello www.viladecruces.gal.

O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva. O xurado deberá valorar os seguintes criterios:

Os escaparates deberán permanecer iluminados alomenos ata as 23:00 horas durante a campaña navideña. O xurado non avaliará os escaparates antes do 18 de decembro.

 

SOLICITUDE DE PARTICIPACION NO CONCURSO DE ESCAPARATES 2020