Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Enerxías Renovables Térmicas, ano 2020-2021